Kjøpsvilkår

Våre betingelser ved nettkjøp:

Generelt:

For at en bestilling skal være gyldig må bestiller være fylt 18 år og myndig. 

Priser og levering:

Alle priser er oppgitt i NOK og inklusiv mva. Priser kan forandre seg.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på hjemmesiden eller i markedsføring. 

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt eller endres.

Vi selger kurs og turer og er leveransen at du deltar på selve kurset. Du må selv stå for transport frem til kurs.

Avmeldingsfrist:

Vi har fri avmelding frem til 14 dager før kurset. Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart betaler vi ikke tilbake beløp.

Ved sykdom eller annen godkjent fravær er det din egen reiseforsikring som skal dekke kursavgiften.

Avlysning:

Hvis Breoppleving må avlyse turen før start får du pengene tilbake. Hvis turen er startet og vi må snu eller avlyse på grunn av vær eller andre årsaker er det ingen tilbakebetaling. 

Personvern:

Adressen din blir kun hos oss. Vi hverken kjøper eller selger adresser.

Du har rett til innsyn i de opplysningene som kan knyttes til deg som individ, rett til å korrigere eventuelle faktiske feil i disse og også rett til å kreve informasjonen slettet.

Retting og sletting av informasjon: Alle kunder kan til enhver tid kreve å få rettet eller slettet registrerte persondata når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. Kontakt om dette kan gjøres via e-post, tlf, brev eller innlogging.