NF-kvalifiserende Instruktørkurs.

For deg som vil ha breen som arbeidsplass!

Norsk Fjellsportforum (NF) har utviklet en nasjonal standard for arrangører, instruktører, førere og kurs i fjellsport. 
En nasjonal godkjenning og utdannelse av fjellførere og instruktører.

Vi kan gi deg en utdanning som breinstruktør.
Da kan du arbeide som instruktør på brekurs og som brefører.

Breoppleving trenger hvert år nye instruktører.

Metodekurs

Metodekurset (breinstruktørkurs del I) er første del av instruktørutdanningen. Dette kurset tar fire dager. Her lærer du metoder du må kunne for å være instruktør.
Dato 2015: 14-19 juni
Pris: 4650,-
Plass: Jostedalen
Søknadsfrist: 1. mai

Veilederkurs

Veilederkurset (breinstruktørkurs del II) er siste del av utdannningen.
Her må du vise at du har solid kunnskap innen metoder og emner som var tema på metodekurset. I tillegg får du prøve deg som instruktør i situasjoner fra et tenkt brekurs. Til slutt får du en personlig vurdering, samt bestått eller ikke bestått. Dersom du består kurset er du godkjent som Breinstruktør I i NF.
Dato 2015: 27-30 august
Pris: 4650,-
Plass: Smørstabbreen

Opptakskrav

Metodekurs
Brekurs eller tilsvarende og minst to års erfaring med alpine turer, samt breturer sommer som vinter. Skal ha gjennomført flere turer med overnatting ute både sommer og vinter, f.eks. i telt vinter og sommer, snøhule og bivuakk. Minst 20 døgn i alpint høyfjellsterreng og minst 10 dager i forskjellige breområder (utenom brekurset og i løpet av de siste 5 år) må dokumenteres spesifikt.
Veilederkurs
Gjennomført metodekurs bre og dokumentert minst 6 hele dagers praksis som assistent på brekurs hos NF-godkjent arrangør. Det forventes at kandidatene behersker teknikker og metoder gjennomgått på metodekurset før de begynner på veilederkurset. Veilederkurs må gjennomføres senest sommeren tre år etter gjennomført metodekurs bre.

Praksis på brekurs er også en del av utdanningen. Du skal være med som instruktørassistent på et brekurs, etter gjennomført metodekurs og før veilederkurs. Du får observere erfarne instruktører og se hvordan de legger opp et kurs. Hvis du tar kurset hos Breoppleving kan vi garantere at du får tilbud om assistentpraksis i løpet av sommeren, og normalt vil du kunne velge kurs selv.

Dersom du trenger å lære mer om veivalg, sikring og redning før instruktørkurs så kan det være lurt å ta et videregående brekurs.

Søknad og loggbok

For å bli vurdert for metodekurs, må du fylle ut en søknad og loggbok med din erfaring.
Disse dokumentene kan du få av oss, eller finne på NF sin hjemmeside.

Send papirerne til oss i utfyllt stand innen søknadsfristen.

NF står for vurdering av søknaden igjennom en uavhengig søknadskomite.

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.