Brekurs

Viss du skal bestille brekurs for klatrarar, vidaregåande brekurs, eller breinstruktørkurs, så velg det i menyen over eller trykk på desse lenkene

Brekurs for klatrarar

Vidaregåande brekurs

Breinstruktørkurs

For detaljert informasjon, bilete og inspirasjon - gå til www.bre.no.

Viss du vil bu inne på Sognefjellshytta (gjeld kurs i Jotunheimen) så går du til Tillegg for rom