Her har vi samla all kursinfo som vi sender ut ved påmelding.

(Alle dokumenta er i pdf-format. Får du dei ikkje opp så last ned Adobe Acrobat Reader gratis)

Jostedalsbreen på langs på ski
Informasjon om Jostedalsbreen på langs
Påmelding i vår nettbutikk

Brekurs på Smørstabbreen
Informasjon om brekurs på Smørstabbreen
Påmelding i vår nettbutikk

Brekurs på Flatbrehytta
Informasjon om brekurs på Flatbrehytta
Påmelding i vår nettbutikk

Vidaregåande brekurs på Smørstabbreen
Informasjon om vidaregåande brekurs
Påmelding i vår nettbutikk

Klatrekurs i Hurrungane
Informasjon om klatrekurs i Hurrungane
Påmelding i vår nettbutikk

Brekurs for klatrarar
Informasjon om brekurs for klatrarar
Påmelding i vår nettbutikk

Breinstruktørkurs del I (metodekurs)
(NB! Send helst søknad på epost til post@bre.no)
Informasjon om breinstruktør del I
Opptkaksrav og rettleiing for søkarar
Søknadsskjema (oppdatert versjon - www.fjellsportforum.no)
NF-standarden (siste versjon - www.fjellsportforum.no)

Breinstruktørkurs del II (veilederkurs)
Informasjon om breinstruktør del II
Opptakskrav og rettleiing for søkarar

Fjellsportkurs i Jotunheimen (på bestilling)
Informasjon om fjellsportkurs i Jotunheimen
Påmelding på epost til post@bre.no

Fjellføringsleir (på bestilling)
Informasjon om Klassikaren
Informasjon om Breføringsleir
Informasjon om Fjellføringsleir
Påmelding på epost til post@bre.no

Jotunheimens stortoppar (på bestilling)
Informasjon om Jotunheimens stortoppar
Påmelding på epost til post@bre.no